[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir  
  Telif & Tekzip Hakkı Printer Friendly Page
   

Kullanma şartları - Telif hakkı - Sorumluluk almama

Telif hakkı
©2003, Avrupa Birliği İletişim Projesi

 

Müsaade
Bu belgenin veya bu siteden alınan diğer belgelerin kullanılmasına aşağıdaki şartlarla müsaade edilir:

    1. Yukarıdaki telif hakkı yazısı bütün nüshalarda belirtilmeli ve hem telif hakkı yazısı, hem de bu müsaade yazısı belirtilmelidir;
    2. Sunucu'dan alınan bu tür Belgelerin kullanımı ticari olamaz, sadece bilgi amacıyla veya kişisel kullanım için kullanılabilir; alınan Belgeler herhangi bir bilgisayar şebekesi üzerinde kopye edilmemeli veya gönderilmemeli veya herhangi bir ortamda yayınlanmamalıdır;
    3. Belgeler'de hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

 

Sorumluluk Almama
 
Bu döküman Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen Avrupa Birliği İletişim Projesi kapsamında, çeşitli dökümanlardan yararlanılarak bilgilendirme amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bilgi notu Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliğini ve diğer Avrupa kurumlarının resmi görüşlerini yansıtmak üzere hazırlanmamıştır.

 


 YUKARI Link to top of page     GERİ