[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir  
  Güncel Haber Printer Friendly Page

send my friend Arkadaşıma gönder

 21 Kasım 2003
 " Prodi'nin tebliği siyasi tepkilere yol açtı
 " Hükümetlerarası Konferans'ta AB Dışişleri Bakanı'nın görevi tartışıldı
 " Antalya'da 'Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yönelik Proje ve Programlarından Yararlanma İmkânları' konferansı
 " Avrupa Komisyonu, Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu
 " Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kuracak
 " AB-ABD görüşmelerinin odağında Ortadoğu ve Irak vardı
 " AB ve NATO'nun ortak ilk kriz yönetim tatbikatı
 " Komisyon, AB limanlarında yasaklı olan gemilerin ilk listesini yayımladı
 " Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 " AB, katılımcı ülkelerde Euro kampanyası başlattı
 " Türkiye'de veterinerlik alanındaki ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 " AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 " AB vatandaşları küreselleşmeden yana
 " The Economist'den AB araştırması
 " Komisyon, genişleme ile ilgili bir kitapçık yayımladı
 " 'Avrupa Okumaları'
 " UND'nin web sitesi
 " AB'de adalet ve içişleri


Sayı 18 / Kasım 2003

Avrupa Komisyonu,
Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu

Avrupa Komisyonu, cezai takibatta kulanılmak üzere, bazı delillerin elde edilmesinde karşılıklı tanınma ilkesini gözönünde bulundurarak Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu. Söz konusu öneri, AB'nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanının yaratılmasına yönelik çabalarının bir bölümünü oluşturuyor.
 
Öneri, adli dayanışma alanında dönüm noktası olan 1999 tarihli Tampere Zirvesi'nde oluşturulan adli kararların karşılıklı tanınması ilkesine dayanıyor. Avrupa Yetki Belgesi, bir üye ülkenin adli kurumu tarafından sağlanacak belgenin bir diğer üye ülkenin adli kurumu tarafından tanınması fikrini içeriyor.
 
Avrupa Delil Yetki Belgesi, varolan karşılıklı destek işlemlerinin yerine geçerek, daha hızlı işlemler ile yetki belgesinin sağlanması ve uygulanması bağlamında faydalar sağlayacak. Önerinin uygulanabilmesi için, AB Bakanlar Konseyi'nin Avrupa Parlamentosu'na danıştıktan sonra ortak karar alması gerekiyor.
 
Önerinin kapsadığı delil tipleri
Öneri, nesneler, metinler ve ulusal hukuki önlemler altında elde edilen verilerin üzerinde duruyor. Ayrıca, polis ve adli kayıtlar altında cezai mahkumiyet kayıtları gibi bilgiye dayanıyor.
 
Ancak öneri, şüpheliler, davalılar, şahitler veya suçlulardan delil alınmasını içermiyor.
Öneri ayrıca,
- DNA gibi vücuttan örnekler alınması,
- İletişimin durdurulması ve banka hesaplarının izlenmesi gibi gerçek zamanda delil alınması,
- Uzman raporunun istenmesi gibi daha ileri aşamada talepte bulunulması konularını da içermiyor.
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/criminal/procedural/fsj_criminal_procedural_en.htm
europa.eu.int

 
send my friend Arkadaşıma gönder

 YUKARI Link to top of page     GERİ