[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir  
  Güncel Haber Printer Friendly Page

send my friend Arkadaşıma gönder

 21 Kasım 2003
 " Prodi'nin tebliği siyasi tepkilere yol açtı
 " Hükümetlerarası Konferans'ta AB Dışişleri Bakanı'nın görevi tartışıldı
 " Antalya'da 'Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yönelik Proje ve Programlarından Yararlanma İmkânları' konferansı
 " Avrupa Komisyonu, Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu
 " Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kuracak
 " AB-ABD görüşmelerinin odağında Ortadoğu ve Irak vardı
 " AB ve NATO'nun ortak ilk kriz yönetim tatbikatı
 " Komisyon, AB limanlarında yasaklı olan gemilerin ilk listesini yayımladı
 " Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 " AB, katılımcı ülkelerde Euro kampanyası başlattı
 " Türkiye'de veterinerlik alanındaki ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 " AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 " AB vatandaşları küreselleşmeden yana
 " The Economist'den AB araştırması
 " Komisyon, genişleme ile ilgili bir kitapçık yayımladı
 " 'Avrupa Okumaları'
 " UND'nin web sitesi
 " AB'de adalet ve içişleri


Sayı 18 / Kasım 2003

Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği
Yönetimi Ajansı' kuracak 
 
Avrupa Komisyonu, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kurulmasına yönelik bir öneriyi kabul etti. Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon üyesi Antonio Vitorino'nun önerisiyle,  kara, hava ve deniz sınırlarının denetimini güçlendirmeye yönelik olarak  kurulacak ajansın politika oluşturma, uygulama ve yasa önerileri getirme gibi işlevleri olmayacak. Ajans, üye ülkelere dış sınırların denetiminde topluluk mevzuatının uygulanmasında ve üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi konularında yardımcı olacak. Ajansın kurulması, dış sınırların yönetiminde üye ülkeler arasındaki dayanışmayı artırmaya yönelik somut ve önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
 
AB'nin dış sınırlarıyla ilgili topluluk politikası temel olarak, yüksek bir denetim ve gözetim düzeyini tutturarak özgürlük, güvenlik ve adalet alanı için önkoşul olan bütünleştirilmiş bir sınır yönetimi yaratmayı hedefliyor. Bu çerçevede, Ajansın ana görevi de, dış sınırların yönetimi ile ilgili mevcut ve gelecekte oluşturulacak Topluluk önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve üye ülkelerin  bu önlemleri uygulama ile ilgili faaliyetlerini koordine etmek olacak. 
 
Ajansın ana görevleri şöyle:
- Dış sınırların denetim ve gözetiminde üye ülkeler arasındaki eylemsel işbirliğinin eşgüdümünü sağlamak,
- Üye ülkelere sınır görevlilerinin eğitimi konusunda yardımcı olmak,
- Genel ve özel risk tespiti yapmak,
- Dış sınırların denetim ve gözetimiyle ilgili araştırmaların takibini yapmak,
- Dış sınırlar konusunda sorun yaşayan üye ülkelere eylemsel ve teknik  florafox.com/ru/bratsk vermek.
- AB'de oturma izni olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilme eylemlerinde ülkelerarası eşgüdümü sağlamak.
Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı'nın 2005 yılı başında faaliyete geçmesi bekleniyor. Ajansın bütçesi  2005 yılı için 6 milyon Euro, 2006 yılı için ise 10 milyon Euro olacak.
 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1519|0|RAPID&lg=EN&display
 
send my friend Arkadaşıma gönder

 YUKARI Link to top of page     GERİ