[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir  
  Güncel Haber Printer Friendly Page

send my friend Arkadaşıma gönder

 21 Kasım 2003
 " Prodi'nin tebliği siyasi tepkilere yol açtı
 " Hükümetlerarası Konferans'ta AB Dışişleri Bakanı'nın görevi tartışıldı
 " Antalya'da 'Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yönelik Proje ve Programlarından Yararlanma İmkânları' konferansı
 " Avrupa Komisyonu, Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu
 " Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kuracak
 " AB-ABD görüşmelerinin odağında Ortadoğu ve Irak vardı
 " AB ve NATO'nun ortak ilk kriz yönetim tatbikatı
 " Komisyon, AB limanlarında yasaklı olan gemilerin ilk listesini yayımladı
 " Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 " AB, katılımcı ülkelerde Euro kampanyası başlattı
 " Türkiye'de veterinerlik alanındaki ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 " AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 " AB vatandaşları küreselleşmeden yana
 " The Economist'den AB araştırması
 " Komisyon, genişleme ile ilgili bir kitapçık yayımladı
 " 'Avrupa Okumaları'
 " UND'nin web sitesi
 " AB'de adalet ve içişleri


Sayı 18 / Kasım 2003

Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 
2003 yılı üçüncü çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Avrupa Birliği'nin resmi istatistik enstitüsü Eurostat tarafından 14 Kasım 2003 tarihinde yayınlanan ilk tahminlere göre, gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYH), Euro alanı* ve 15 AB ülkesinde (AB-15) bir önceki üç aya göre yüzde 0.4 arttı.
 
2003 yılın ikinci çeyreğinde AB-15 yüzde 0.0 büyürken, Euro bölgesi yüzde 0.1 küçülmüştü.
Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yılın üçüncü çeyreğindeki GSYH'deki büyüme, Euro alanı ve AB-15 için sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.6 oldu. Bu oranlar bir önceki üç ayda yüzde 0.2 ve yüzde 0.5 olmuştu.
 
1995 sabit fiyatlarıyla ve mevsimsellikten arındırılmış veri setiyle Euro alanı ve AB-15 için hesaplanan ilk tahminler, GSYH rakamlarını oluşturan göstergeleri mevcut olan tüm üye ülkelerin yanı sıra, GSYİH serisi henüz hazır olmayan İspanya ile ilgili göstergeleri de kapsıyor.
 
Bu ilk tahminlere ek olarak, Eurostat 2003 yılı üçüncü çeyreği için iki tahmin daha yayımlayacağını duyurdu. Bunlardan ilki 3 aralık 2003, ikincisi ise 15 Ocak 2004 tarihinde açıklanacak.
 
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü, Euro alanındaki gayrısafi yurtiçi hasıla'daki (GSYH) üç aylık büyümeyi, göstergeye dayalı modele göre değerlendirdi. Buna göre, bölgede 2003 yılının son çeyreğindeki GSYH artışının yüzde 0.2 ile yüzde 0.6 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
 
2004'ün ilk çeyreğindeki GSYH artışının ise yüzde 0.3 ile yüzde 0.7 arasında olacağı öngörülüyor. Bu bulgular, Komisyon'un sonbahar tahminlerinde yansıtılan büyüme hızıyla paralellik taşıyor.
 
Euro bölgesi GSYH Göstergesi'nin bir sonraki duyurusu 3 Aralık 2003 tarihinde yapılacak.  
 
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve söz konusu tahminlerin yapılmasını sağlayan göstergeye dayalı model, tahmini yapılan her bir çeyrek dönem için tek ve ayrı denklemlerden oluşuyor. Açıklayıcı değişkenler, hem Euro alanı hem de ABD için gerçek ekonomik faaliyeti veya bunun kamuoyu araştırması ve mali değişkenlerdeki değerlendirmesini tanımlıyor.

*Euro alanı ülkeleri: Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Irlanda, İtalya,  Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve  Finlandiya.

http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=STAT/03/130|0|RAPID&lg=EN&display
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1548|0|RAPID&lg=EN&display
 
send my friend Arkadaşıma gönder

 YUKARI Link to top of page     GERİ