[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir  
  Güncel Haber Printer Friendly Page

send my friend Arkadaşıma gönder

 21 Kasım 2003
 " Prodi'nin tebliği siyasi tepkilere yol açtı
 " Hükümetlerarası Konferans'ta AB Dışişleri Bakanı'nın görevi tartışıldı
 " Antalya'da 'Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yönelik Proje ve Programlarından Yararlanma İmkânları' konferansı
 " Avrupa Komisyonu, Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu
 " Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kuracak
 " AB-ABD görüşmelerinin odağında Ortadoğu ve Irak vardı
 " AB ve NATO'nun ortak ilk kriz yönetim tatbikatı
 " Komisyon, AB limanlarında yasaklı olan gemilerin ilk listesini yayımladı
 " Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 " AB, katılımcı ülkelerde Euro kampanyası başlattı
 " Türkiye'de veterinerlik alanındaki ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 " AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 " AB vatandaşları küreselleşmeden yana
 " The Economist'den AB araştırması
 " Komisyon, genişleme ile ilgili bir kitapçık yayımladı
 " 'Avrupa Okumaları'
 " UND'nin web sitesi
 " AB'de adalet ve içişleri


Sayı 18 / Kasım 2003

Türkiye'de veterinerlik alanındaki
ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 
18 Kasım'da Türk ve Alman ortak idarelerince imzalanan veterinerlik konusundaki anlaşma ile Türkiye'de gerçekleştirilen ilk AB Eşleştirme (Twinning) projesi başlamış oldu. 
 
Avrupa Birliğine katılacak bir aday ülke olarak Türkiye, 1999 yılından itibaren birçok başarılı eşleştirme projesi gerçekleştirmiş olan diğer 12 aday ülkenin izinden gidecek. 1.399.639,55 Euro tutarındaki bütçeli projede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü lehdar olarak yer alacak. Proje genel olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na Türkiye'nin veterinerlik mevzuatı alanındaki AB standartlarına yakınlaştırılması çabalarında ve hayvan sağlığı, veterinerlik halk sağlığı ve hayvan refahı alanındaki faaliyetlerinde destek olmayı hedefliyor.
 
Eşleştirme programı, Avrupa Komisyonu'nun idareler arasında uzun dönemli ortaklıklar kurulması yoluyla kurumsal gelişmenin teşvik edilmesini hedefleyen bir girişimi. Program 1998'de aday ülkelere Avrupa hukukunun tümünü, yani Topluluk müktesebatını kabul edip uygulama kapasitelerini geliştirmeleri için destek olma amacıyla tasarlandı.
 
Eşleştirme, AB'den uzmanların aday ülkelerin idarelerinde kısa, orta ve uzun dönemli olarak geçici görevlendirilmelerine dayanıyor. Üye Devletlerin idarelerinden gelecek olan ve Katılım Öncesi Danışmanlar olarak adlandırılan uzun dönemli uzmanlar, Türk Bakanlıklarında veya diğer hükümet kurum ve kuruluşlarında Topluluk müktesebatının kabulü ve uygulanmasında yardımcı olmak üzere 2 yıla kadar görev yapacaklar. Bu Eşleştirme projesinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin, veterinerlik sektörünün ilgili Topluluk mevzuatından kaynaklanan gereklilikleri karşılayabilecek konumda olması bekleniyor.
 
Veterinerlik sisteminin iyileştirilmesi, hem Türkiye'nin katılım öncesi süreci için hem de Türk tüketiciler ve turistlerin de yararına olacak şekilde yurt içi et üretiminde gıda güvenliği ve kalitesinin arttırılmasında hayati önem taşıyor. Projenin özellikle hayvan sağlığı alanındaki acil hedefleri şunlardır:
  • Hayvan sağlığı alanındaki AB gerekliliklerine paralel olarak Bakanlık düzeyinde ikincil mevzuatın hazırlanması ve kabulü,
  • Yetkili Türk veterinerlik makamına epidemiyolojik gözetim uygulama, gözetim çalışmaları yapma ve hastalıkları ortadan kaldırma programları tasarlamak alanlarında eğitim sağlanması,
  • Şap hastalığı, patojen tavuk vebası ve koyun vebası (PPR) konusunda ulusal acil eylem planlarının hazırlanması.
Buna ek olarak, veterinerlik idaresi bünyesinden seçilecek laboratuvarlar AB ve uluslararası standartlara uygun olarak teşhis ve tanımlama yöntemlerini uygulayabilecek duruma getirilecek ve çalışanlarına akreditasyon hazırlanması ve uygulanması ile İyi Laboratuvar Uygulamalarının izlenmesi konularında eğitim verilecek. Ayrıca, laboratuvar çalışanları bulaşıcı hastalıklarla mücadelede güvenli ve yeterli aşı üretilmesi konusunda eğitilecek ve Türk makamlarına aşı stoğu bankaları oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti sağlanacak. Son olarak, sınır veterinerleri AB'nın sınırdaki veterinerlik kontrolleri konusundaki politika ve prosedürleri hakkında bilgilendirilecek.
 
Veterinerlik halk sağlığı alanındaki acil hedefler, AB yükümlülükleri çerçevesindeki ikincil mevzuatın hazırlanması ve kabulü ile laboratuvar uzmanlarının AB standartlarına uygun olarak hayvansal ürünlerde kalıntı analizi yapabilmeleri için veterinerlik laboratuvarlarının kapasitelerinin artırılması olacak. Bunlara ek olarak, seçilen veterinerlik uzmanları et denetimi  ile et ve tavuk mezbahaları ile mandıralarının mali denetimi konusunda da eğitilecekler. 
 
Hayvan sağlığı alanında AB gerekliliklerine uygun olarak ikincil mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına ek olarak veterinerlik müfredatı için uygun bir hayvan sağlığı kavramı geliştirilecektir.
 
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Temsilcilikle temasa geçiniz:
İrtibat: https://florafox.com/ru/pskov
Tel: +90 312 446 55 11
 
send my friend Arkadaşıma gönder

 YUKARI Link to top of page     GERİ