[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir  
  Güncel Haber Printer Friendly Page

send my friend Arkadaşıma gönder

 21 Kasım 2003
 " Prodi'nin tebliği siyasi tepkilere yol açtı
 " Hükümetlerarası Konferans'ta AB Dışişleri Bakanı'nın görevi tartışıldı
 " Antalya'da 'Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yönelik Proje ve Programlarından Yararlanma İmkânları' konferansı
 " Avrupa Komisyonu, Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu
 " Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kuracak
 " AB-ABD görüşmelerinin odağında Ortadoğu ve Irak vardı
 " AB ve NATO'nun ortak ilk kriz yönetim tatbikatı
 " Komisyon, AB limanlarında yasaklı olan gemilerin ilk listesini yayımladı
 " Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 " AB, katılımcı ülkelerde Euro kampanyası başlattı
 " Türkiye'de veterinerlik alanındaki ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 " AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 " AB vatandaşları küreselleşmeden yana
 " The Economist'den AB araştırması
 " Komisyon, genişleme ile ilgili bir kitapçık yayımladı
 " 'Avrupa Okumaları'
 " UND'nin web sitesi
 " AB'de adalet ve içişleri


Sayı 18 / Kasım 2003

AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 
AB'nin toplam bütçesi 20 milyar Euro'ya varan Altıncı Çerçeve Programı (2002-2006) çerçevesinde yapılan ilk teklif çağrılarına, 50'den fazla ülkeden 100 bin katılımcı 12 bin civarında proje teklifiyle başvurdu. Altıncı Çerçeve Programı'na ilk başvuru çağrıları bu yılın başında kapanmıştı. Tüm program temaları ile yeni ve geleneksel mali araçları kapsayan bu ilk teklif çağrılarına, tekliflerin yüzde 40'ına katılan aday ve katılımcı ülkelerden toplam 5 milyar Euro bütçeli projeler önerildi. Yaşlanmadan alerji, bilgi ve iletişim teknolojilerine, deniz bilimlerinden nano-teknoloji ve karbon ayrıştırmasına kadar değişik alanları kapsayan proje kontratları halen müzakere ediliyor.
 
Dünyadaki en büyük bilimsel araştırma destekleme fonu
Toplam 17.5 milyar Euro'luk bütçesiyle (yeni katılmakta ve AB'yle ortaklık anlaşması olan ülkelerin katkılarıyla toplam 20 milyar Euro) Altıncı Çerçeve Programı, dünyanın en büyük araştırma programlarından birisi. Program, seçilmiş olan stratejik alanlardaki projeleri destekleyerek Avrupa Araştırma Alanı'nın ve bilim ve teknolojide iç pazarın oluşumunu teşvik edecek. Teklif edilen projeler arasında, ilk kez, ulusal program ve politikaların koordinasyonunu amaçlayan projeler de bulunuyor. Altıncı Çerçeve kapsamındaki ilk teklif çağrıları 17 Aralık 2002'de yayımlandı ve Mart-Nisan 2003'te kapandı.

Bağımsız uzmanlar şu ana kadar 50 ülkeden 106,117 katılımcıyı kapsayan 11,596 proje teklifini değerlendirdi. Bu projelerden finansman desteği sağlamak üzere seçilenlerle kontrat müzakereleri devam ediyor.

Yeni katılmakta olan ve üçüncü ülkelerden daha fazla katılım
  • Beşinci Çerrçeve Programı'ndaki ortalama 5 katılımcıya kıyasla her bir proje teklifi başına katılımcı sayısı, tema ve mali desteğe bağlı olarak, 14 ile 53 arasında olmak üzere arttı;
  • Yeni katılmakta olan/aday(1) ülkeler proje tekliflerinin yüzde 40'ında yer aldı; Altıncı Çerçeve Programı ile ilgili olarak bu ülkeleri bilgilendirme çalışmalarını geliştirme ve bir sonraki teklif çağrılarında görev alacak koordinatörlerin sayısını artırma gibi önlemler alınıyor; bu ülkelere yönelik çağrıların değerlendirilmesi yakında tamamlanacak;
  • AB ile ortaklık anlaşması olan ülkeler(2) teklif çağrılarının yüzde 24'ünde, AB dışındaki diğer ülkeler ise yüzde 19'unda yer aldı;
  • Öncelikli tematik alanlarda, müzakere edilmek üzere seçilen projeler içinde KOBİ'ler tüm fonların yüzde 13'ünü ve katılımcıların yüzde 17'sini oluşturdu.
İlk tur teklif çağrılarının sonuçlarına dayanarak ikinci tur teklif çağrıları ve Altıncı Çerçeve Programı Danışma Grupları tavsiye notu yayımlanmak üzere hazırlanıyor.

Türkiye'den Altıncı Çerçeve Programı çerçevesinde yapılan ilk teklif çağrılarına sunulan projelerdeki Türk ortak sayısı 560, Komisyon'dan destek almaya hak kazanan Türk aday sayısı ise 83 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin başarı oranı tüm başvurular içinde %0.54, aday ülkeler içinde ise %3.94'tür. (3)

(1)  Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye
(2)  İzlanda, İsrail, Liechtenstein, Norveç, İsviçre
(3) Altıncı Çerceve Programı Ulusal Koordinatoru Prof. Dr. Türker Gürkan tarafından yapılan sunum-22-23 Ekim 2003.

Teklif çağrıları Komisyon'un Europa ve CORDIS websitelerinden takip edilebilir:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/calls_en.cfm
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/firstcallresult_en.html
 
Altıncı Çerçeve ile ilgili genel bilgi:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6

Araştırma ile ilgili genel bilgi:
http://europa.eu.int/comm/research
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1550|0|RAPID&lg=EN&display
 
send my friend Arkadaşıma gönder

 YUKARI Link to top of page     GERİ