[TR]  -  EN Avrupa Birliği İletişim Projesi 
Bu proje Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir  
  Güncel Haber Printer Friendly Page

send my friend Arkadaşıma gönder

 21 Kasım 2003
 " Prodi'nin tebliği siyasi tepkilere yol açtı
 " Hükümetlerarası Konferans'ta AB Dışişleri Bakanı'nın görevi tartışıldı
 " Antalya'da 'Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yönelik Proje ve Programlarından Yararlanma İmkânları' konferansı
 " Avrupa Komisyonu, Avrupa Delil Yetki Belgesi için öneride bulundu
 " Komisyon, 'Dış Sınırlarda Eylemsel İşbirliği Yönetimi Ajansı' kuracak
 " AB-ABD görüşmelerinin odağında Ortadoğu ve Irak vardı
 " AB ve NATO'nun ortak ilk kriz yönetim tatbikatı
 " Komisyon, AB limanlarında yasaklı olan gemilerin ilk listesini yayımladı
 " Euro alanı ve 15 AB ülkesinde GSYH yüzde 0.4 arttı
 " AB, katılımcı ülkelerde Euro kampanyası başlattı
 " Türkiye'de veterinerlik alanındaki ilk AB-finansmanlı Eşleştirme Projesi
 " AB, 5 milyar Euro tutarındaki projeleri destekliyor
 " AB vatandaşları küreselleşmeden yana
 " The Economist'den AB araştırması
 " Komisyon, genişleme ile ilgili bir kitapçık yayımladı
 " 'Avrupa Okumaları'
 " UND'nin web sitesi
 " AB'de adalet ve içişleri


Sayı 18 / Kasım 2003

AB vatandaşları küreselleşmeden yana

AB vatandaşlarının yüzde 63'ü küreselleşmenin gelişmesini destekliyor. Avrupa Komisyonu tarafından 17 Kasım 2003 tarihinde açıklanan Eurobarometre* araştırmasının sonuçlarına göre, AB ülkelerinde yaşayanların yüzde 53'ü küreselleşmenin yaygınlaşmasının kendi lehine olacağı kanısını taşıyor.

8-16 Kasım 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 62'si küreselleşme sürecinin etkin bir biçimde düzenlenip denetim altına alınabileceğini düşünürken, yüzde 56'sı da küreselleşmenin gelişiminin denetlenmesi için daha fazla kural konulması gerektiği görüşünde. 

Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Pascal Lamy, dünya üzerindeki ülkelerin birbirleriyle giderek daha yakın ilişkiler içine girdikleri bir dönemde küreselleşme olgusunun görmezden gelinemeyeceğini belirterek, 'Ancak küreselleşmenin herkesin ve özellikle daha zayıfların yararına olacak şekilde işlemesine yönelik olarak denetiminin sağlanması, bizim en azından 4 yıldan beri gündemde tuttuğumuz bir konuydu. Sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılmak için küresel kurallar koyacak ve küresel meselelere çözüm getirebilecek güçlü uluslarararası kurumlara ihtiyacımız var' şeklinde konuştu. 

Araştırmanın temel bulguları şöyle:
Her dört AB vatandaşından üçü küreselleşmeden haberdar. Farkındalık düzeyleri, özellikle Avusturya (%90), Finlandiya (%89) ile Yunanistan ve İtalya'da (%88) oldukça yüksek.
 
AB vatandaşlarının yüzde 63'ü küreselleşmenin gelişimini destekliyor. Küreselleşme taraftarları Hollanda (%78), İrlanda ve Almanya'da (%71) oldukça fazla. Küreselleşme olgusuna destek vermeyenler ise Avusturya (%52), vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20'sinin bir görüş bildirmediği İspanya (%51) ve Yunanistan'da (%74) çoğunlukta bulunuyor.

Her iki AB vatandaşından biri, küreselleşmenin arttığı bir dünyada kendisi ve ailesi için iyimser bir gelecek görüyor. Bu görüşte olan ülkeler arasında İrlanda (%66) ve Portekiz (Link) başı çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, pazarların dışa açılmasını iç pazar açısından iyi bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu görüşte olanlar, İsveç (%65), Danimarka (%64), İrlanda, İtalya ve Hollanda'da (her üç ülkede de %63) çoğunlukta.

Katılımcıların yüzde 62'si küreselleşmenin etkin biçimde denetim altına alınabileceğini düşünürken, yüzde 56'sı küreselleşme olgusuna yönelik düzenlemelerin artırılması  gerektiği kanısında.

AB vatandaşlarının yüzde 61'i,  küreselleşmenin doğru gelişmesinde, uluslarararası kuruluşlar (%56), sendikalar ve ulusal hükümetler (%45) ile  küreselleşme karşıtı hareketlerden (%42) daha fazla AB'ye güveniyor.

Vatandaşların yüzde 79'u , küreselleşme karşıtı hareketlerin gündeme getirdiği konuları tartışılmaya değer buluyor, ancak sorunlara somut çözümler üretmede yetersiz kaldıklarını düşünüyor (%53).

AB vatandaşlarının %58'i, Avrupa Komisyonu'nun üye ülkeler adına ticaretle ilgili konuları müzakere etmesine olumlu yaklaşıyor. İtalya (%69) ve Hollanda (%66)  bu konuda en .

Küreselleşmenin etkileri konusunda ise;  AB vatandaşlarının yüzde 57'si küreselleşmenin ekonomik büyüme açısından olumlu olduğunu düşünüyor. Yüzde 52'si ise istihdamın bundan olumsuz etkileneceği, yüzde 64'ü de ülkeler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi açısından iyi olacağı görüşünde.

*Küreselleşme konusundaki Eurobarometre araştırması, TNS Sofres/EOS Gallup Europe tarafından yapıldı. Anket, 8-16 Kasım 2003 tarihleri arasında 15 AB üyesi ülkeden 7,515 kişiyle telefon mülakatı yöntemiyle gerçekleştirildi.

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1553|0|RAPID&lg=EN&display
 
send my friend Arkadaşıma gönder

 YUKARI Link to top of page     GERİ